โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา น่าน ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะมุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

มทร.ล้านนา น่าน ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะมุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 8 ธันวาคม 2563 โดย ราตรี ทิพเนตร จำนวนผู้เข้าชม 324 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 8 ธันวาคม เวลา 9.00 น. ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราขมงคลล้านนา น่าน ให้การต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรสายสนับสนุน จากคณะมุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ทั้งหมด 17 ท่าน เข้าศึกษาดูงาน เรื่อง การบริหารงานของกองบริหารทรัพยากรน่าน และกองการศึกษาน่าน ตามโครงการยกระดับมหาวิทยาลัยสู่ Green & Clean University และสร้างบรรยากาศในสถานที่ทำงานที่ดีต่อสุขภาพ (Healthy Workplace) เพื่อให้บุคลากรมีความสุขในการทำงาน ส่งเสริมสัมพันธภาพฯ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน ณ ห้องประชุมชมพูภูคา 1 อาคารกองบริหารทรัพยากร น่านออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา