โลโก้เว็บไซต์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา เข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้ เรื่องไข่ ณ สาขาสัตวศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา เข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้ เรื่องไข่ ณ สาขาสัตวศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 16 ธันวาคม 2563 โดย ราตรี ทิพเนตร จำนวนผู้เข้าชม 419 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ในวันที่ 16-17 ธันวาคม 2563 เวลา 9.30 น. - 11.00 น. นักเรียนระดับชั้นปฐมวัย ปีที่ 1 โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา จำนวน 114 คน เข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้ เรื่องไข่ ณ สาขาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ซึ่งทางแผนกปฐมวัย โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ เน้นทักษะชีวิตและสอดแทรกกระบวนการคิด สำหรับนักเรียนปฐมวัย ปีที่ 1 จึงพานักดเรียนเข้าศึกษาดูงาน ณ มทร.ล้านนา น่าน ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย และมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านสัตว์ปีก ที่สามารถให้ความรู้และมีสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับการเรียนรู้เรื่อง "ไข่" ซึ่งเป็นหัวข้อเป็นหัวข้อจากความสนใจของนักเรียนออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา