โลโก้เว็บไซต์ ประกาศจังหวัดน่าน เรื่องมาตราการรองรับการจัดงานหรือกิจกรรมการแสดง ดนตรี คอนเสริต หรือการจัดกิจกรรมรื่นเริงอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิค-19) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ประกาศจังหวัดน่าน เรื่องมาตราการรองรับการจัดงานหรือกิจกรรมการแสดง ดนตรี คอนเสริต หรือการจัดกิจกรรมรื่นเริงอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิค-19)

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 23 ธันวาคม 2563 โดย ราตรี ทิพเนตร จำนวนผู้เข้าชม 361 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา