โลโก้เว็บไซต์ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ร่วมประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานฯ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ร่วมประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานฯ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 24 ธันวาคม 2563 โดย ราตรี ทิพเนตร จำนวนผู้เข้าชม 1288 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสงค์   เหลี่ยมโสภณ ผู้ช่วยอธิการบดี น่าน  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ร่วมประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในวันพฤหัสบดี ที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 09.45 น. ณ บริเวณหน้าอาคารบริหารทรัพยกร น่าน โดยจัดกิจกรรมในช่วงเวลาเดียวกับทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และเขตพื้นที่อื่นๆออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา