โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา น่าน ให้การต้อนรับประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดน่าน ในการติดตามนักศึกษาทุนและคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

มทร.ล้านนา น่าน ให้การต้อนรับประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดน่าน ในการติดตามนักศึกษาทุนและคนไข้ในพระราชานุเคราะห์

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 28 ธันวาคม 2563 โดย ราตรี ทิพเนตร จำนวนผู้เข้าชม 106 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันจันทร์ ที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกองการศึกษา น่าน นางนลัทพร คูหา ผู้อำนวยการกองการศึกษา น่าน พร้อมด้วย นายสุพจน์ ดีอิ่นคำ หัวหน้างานกิจการนักศึกษา ,อาจารย์ณัฐพล วิชาญ ตัวแทนอาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ และผู้ปกครองนักศึกษา ได้ให้การต้อนรับ นางประภา บุญหลวง ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดน่าน พร้อมด้วย นางวิไลวรรณ บุดาสา ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ ฯ สำนักงานจังหวัดน่าน และนางสาวรุ่งรัตน์ จิณะเสน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ในการติดตามนักศึกษาทุนและคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ กรณีนายอภินันท์ กาน้อย นักศึกษา สาขาวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน เพื่อให้การช่วยเหลือ สนับสนุนนักศึกษาและครอบครัว ตามความเหมาะสมต่อไป

 

ข่าว : กองการศึกษา น่าน

ภาพ : กองการศึกษา น่านออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา