โลโก้เว็บไซต์ กำหนดการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อสังกัดคณะวิทยาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ในโครงการโควตาพิเศษ นักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรรุ่นใหม่  ปีการศึกษา 2564 (S๑-S๓) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

กำหนดการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อสังกัดคณะวิทยาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ในโครงการโควตาพิเศษ นักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรรุ่นใหม่ ปีการศึกษา 2564 (S๑-S๓)

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 5 มกราคม 2564 โดย ราตรี ทิพเนตร จำนวนผู้เข้าชม 1043 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา