โลโก้เว็บไซต์ ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 2 กุมภาพันธ์ 2564 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 480 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้าง

ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังรายละเอียดเอกสารแนบออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา