โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา น่าน ร่วมพิธีถวายภัตตาหารเพลพระราชทาน ณ วัดช้างค้ำวรวิหาร วันที่ 29 เม.ย. 64 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

มทร.ล้านนา น่าน ร่วมพิธีถวายภัตตาหารเพลพระราชทาน ณ วัดช้างค้ำวรวิหาร วันที่ 29 เม.ย. 64

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 29 เมษายน 2564 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 417 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันที่ 29 เม.ย. 2564 เวลา 10.00-11.00 น. ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ทรงมีพระราชศรัทธา และมีพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานถวายภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุและสามเณร ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 268 รูป ที่ศึกษาเล่าเรียน ณ โรงเรียนนันทบุรีวิทยา วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร

          ในการนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน นำโดย ผู้ช่วยอธิการบดีน่าน ผศ.ประสงค์ เหลี่ยมโสภณ พร้อมด้วยผู้บริหารและตัวแทนคณาจารย์-เจ้าหน้าที่ ได้แก่ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ รศ.ดร.เกชา คูหา , รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจฯ ผศ.ดร.ชุติสร เรืองนาราบ , รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.กันยาพร ไชยวงศ์ , ผู้อำนวยการกองการศึกษาน่าน นางนลัทพร คูหา , หัวหน้างานคลังและพัสดุ นางนงเยาว์ สารเถื่อนแก้ว , อาจารย์เจียมจิตร ช่างสาร , ผศ.ดร.ชาญยุทธ์ กาญจนพิบูลย์ , นางนันทนา เรืองแสง และนายพงษ์พันธุ์ ธรรมลังกา ได้เข้าร่วมพิธีการถวายภัตตาหารเพลพระราชทานดังกล่าว

ภาพ/ข่าว : สกนธ์ แผนกประชาสัมพันธ์

เพิ่มเติม : มทร.ล้านนา น่าน ร่วมพิธีถวายภัตตาหารเพลพระราชทาน ณ วัดช้างค้ำวรวิหาร วันที่ 29 เม.ย. 64ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา