โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา น่าน ร่วมใจต้าน COVID-19 มอบน้ำดื่ม 600 ขวด แด่โรงพยาบาลน่าน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

มทร.ล้านนา น่าน ร่วมใจต้าน COVID-19 มอบน้ำดื่ม 600 ขวด แด่โรงพยาบาลน่าน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 5 พฤษภาคม 2564 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 363 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ร่วมใจต้าน COVID-19
          วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 โดยผู้ช่วยอธิการบดีน่าน ผศ.ประสงค์ เหลี่ยมโสภณ , รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ รศ.ดร.เกชา คูหา และผู้อำนวยการกองการศึกษาน่าน นางนลัทพร คูหา พร้อมด้วยบุคลากร ได้ร่วมมอบน้ำดื่มจำนวน 600 ขวด เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานโรงพยาบาลน่านต้าน COVID-19

เพิ่มเติม : มทร.ล้านนา น่าน ร่วมใจต้าน COVID-19 มอบน้ำดื่ม 600 ขวด แด่โรงพยาบาลน่าน

ภาพ/ข่าว : สกนธ์ แผนกประชาสัมพันธ์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา