โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา น่าน ร่วมพิธีถวายภัตตาหารเพลพระราชทาน ณ วัดช้างค้ำวรวิหาร วันที่ 17 พ.ค. 64 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

มทร.ล้านนา น่าน ร่วมพิธีถวายภัตตาหารเพลพระราชทาน ณ วัดช้างค้ำวรวิหาร วันที่ 17 พ.ค. 64

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 17 พฤษภาคม 2564 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 306 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันที่ 17 พ.ค. 2564 เวลา 09.30-11.00 น. ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ทรงมีพระราชศรัทธา และมีพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานถวายภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุและสามเณร ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 268 รูป ที่ศึกษาเล่าเรียน ณ โรงเรียนนันทบุรีวิทยา วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร ต.ใน​เวียง​ อ.เมืองน่าน​ จ.น่าน โดยมีนายนิวัฒน์ งามธุระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธี

          มทร.ล้านนา น่าน โดยผู้ช่วยอธิการบดีน่าน ผศ.ประสงค์ เหลี่ยมโสภณ พร้อมด้วยผู้บริหาร รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจฯ ผศ.ดร.ชุติสร เรืองนาราบ , รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.กันยาพร ไชยวงศ์ , ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรน่าน นางนราพร จันพิบูลย์ , ผู้อำนวยการกองการศึกษาน่าน นางนลัทพร คูหา , และตัวแทนคณาจารย์-เจ้าหน้าที่จากคณะบริหารธุรกิจฯ , กองบริหารทรัพยากรน่าน และกองการศึกษาน่าน เข้าร่วมพิธีถวายภัตตาหารเพลพระราชทานดังกล่าว

ภาพ/ข่าว : สกนธ์ แผนกประชาสัมพันธ์

เพิ่มเติม : มทร.ล้านนา น่าน ร่วมพิธีถวายภัตตาหารเพลพระราชทาน ณ วัดช้างค้ำวรวิหาร วันที่ 17 พ.ค. 64ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา