โลโก้เว็บไซต์ ข่าวประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญชวน...อาจารย์ มทร.ล้านนา เข้าร่วมการอบรม HUAWEI CERTIFICATION | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญชวน...อาจารย์ มทร.ล้านนา เข้าร่วมการอบรม HUAWEI CERTIFICATION

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 1 มิถุนายน 2564 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 565 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ขอเชิญชวน...อาจารย์ มทร.ล้านนา เข้าร่วมการอบรม HUAWEI CERTIFICATION

รายละเอียดการอบรม...
HCIA-WLAN : 14-18 June 2021 : ลงทะเบียนร่วมการอบรม คลิกที่นี่
HCIA-Cloud Service : 21-23 June 2021 : ลงทะเบียนร่วมการอบรม คลิกที่นี่
HCIA- Datacom : 5-9 July 2021 : ลงทะเบียนร่วมการอบรม คลิกที่นี่
HCIA-Storage : 19-23 July 2021 : ลงทะเบียนร่วมการอบรม คลิกที่นี่

สอบถามรายละเอียดโดยตรงที่ : https://www.vnohow.com
เบอร์โทร : 02-634-3287-89
อีเมล์ : vnohow@vnohow.com


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา