โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา น่าน ร่วมกับ  ไฟฟ้าหงสา จัดทำโครงการชีววิถีเศรษฐกิจพอเพียงให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเมืองสวดพืชผลเกษตร จังหวัดน่าน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

มทร.ล้านนา น่าน ร่วมกับ ไฟฟ้าหงสา จัดทำโครงการชีววิถีเศรษฐกิจพอเพียงให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเมืองสวดพืชผลเกษตร จังหวัดน่าน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 2 มิถุนายน 2564 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 354 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2021 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ร่วมกับ บริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด นำโดย คุณสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน พร้อมด้วยฝ่ายสื่อสารองค์กรสำนักงานน่าน จัดทำโครงการชีววิถีเศรษฐกิจพอเพียงให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเมืองสวดพืชผลเกษตร จังหวัดน่าน โดยมีการให้ความรู้ในเรื่อง การเลี้ยงปลาน้ำจืดในบ่อดิน การเตรียมบ่อ หลักการเลี้ยงปลา การคัดเลือกพันธุ์ปลาที่จะเลี้ยง การลำเลียงพันธุ์ปลา การดูแลน้ำในบ่อเลื้ยงปลา สูตรอาหารปลา และการให้อาหารปลา เป็นต้น  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเมืองสวดพืชผลเกษตร จังหวัดน่าน นำองค์ความรู้ที่ได้นำไปปฎิบัติ ภายใต้โครงการชีววิถี เศรษฐกิจพอเพียงต่อไป

          พร้อมกันนี้ ยังได้สนับสนุนพันธุ์ปลา 4 ชนิด ได้แก่ ปลาสวาย ปลานิล ปลากดเหลือง และปลาหมอชุมพร ให้กับสมาชิกกลุ่มฯ เพื่อนำไปเลี้ยงในพื้นที่อำเภอบ้านหลวง จำนวน 7 บ่อ เป็นการนำร่องตามวัตถุประสงค์ของกลุ่มฯ ที่จะได้จัดทําโครงการชีววิถี เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมประชาชนในพื้นที่อำเภอบ้านหลวง มีรายได้เพิ่มขึ้น ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และยังเป็นอีกหนึ่งอาชีพทางเลือกในสถานการณ์ปัจจุบัน ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 อีกทั้ง ยังสามารถเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับประชาชนทั่วไปที่สนใจ ได้เข้ามาศึกษาดูงาน ได้อีกทางหนึ่งด้วย

(ขอขอบคุณข้อมูลข่าว และภาพข่าวจาก คุณสราวุธ บุญพูล ทีมงานฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานน่าน)

(เพิ่มเติม : งานประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา น่าน)ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา