โลโก้เว็บไซต์ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มทร.ล้านนา น่าน ปีการศึกษา 2564 วันที่ 10 มิ.ย. 2564 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มทร.ล้านนา น่าน ปีการศึกษา 2564 วันที่ 10 มิ.ย. 2564

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 10 มิถุนายน 2564 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 583 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันที่ 10 มิ.ย. 2564 เวลา 08.00-12.00 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ได้จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาใหม่ได้ทราบแนวทางการปฏิบัติตนในสถานศึกษา ตลอดถึงการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยฯ โดยมีผู้ช่วยอธิการบดี น่าน ผศ.ประสงค์ เหลี่ยมโสภณ เป็นประธานในพิธี รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร รศ.ดร.เกชา คูหา , รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ผศ.ดร.ชุติสร เรืองนาราบ , รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.กันยาพร ไชยวงศ์ แนะนำให้ความรู้ และตัวแทนคณาจารย์-เจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับนักศึกษาใหม่

     ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในปัจจุบัน การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ปีนี้จึงได้จัดแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน เป็นการออนไลน์จากที่พักอาศัยของนักศึกษา และอีกส่วนออนไลน์ ณ ห้องประชุมพระพิรุณ โดยปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

เพิ่มเติม : ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มทร.ล้านนา น่าน ปีการศึกษา 2564 วันที่ 10 มิ.ย. 2564

ภาพ/ข่าว : สกนธ์ แผนกประชาสัมพันธ์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา