โลโก้เว็บไซต์ โครงการการจัดการองค์ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรสายสนับสนุน กองบริหารทรัพยากรน่าน ประจำปี 2564 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

โครงการการจัดการองค์ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรสายสนับสนุน กองบริหารทรัพยากรน่าน ประจำปี 2564

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 25 มิถุนายน 2564 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 135 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันศุกร์ที่ 25 มิ.ย. 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดโครงการการจัดการองค์ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรสายสนับสนุน กองบริหารทรัพยากรน่าน ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมชมพูภูคา 1 อาคารกองบริหารทรัพยากรน่าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน 

          โดยมีผู้ช่วยอธิการบดี ผศ.ประสงค์ เหลี่ยมโสภณ เป็นประธานในพิธี และนางนราพร  จันพิบูลย์ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรน่าน เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งนี้มีนายศิริพงษ์ ปัญญาสิทธิ์ และนายอัมพร นนทเสน ได้บรรยายแนะนำประสบการณ์ต่างๆตลอดระยะเวลาการรับราชการ เพื่อเป็นแนวทางแก่บุคลากรสายสนับสนุน ในการจัดการองค์ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานต่อไปออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา