โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และบุคคลในครอบครัว มทร.ล้านนา น่าน เข้ารับการฉีดวัคซีน COVID-19 เข็มที่ 1 รอบที่ 1 วันที่ 7 ก.ค. 2564 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และบุคคลในครอบครัว มทร.ล้านนา น่าน เข้ารับการฉีดวัคซีน COVID-19 เข็มที่ 1 รอบที่ 1 วันที่ 7 ก.ค. 2564

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 16 กรกฎาคม 2564 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 42 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันที่ 7 ก.ค. 2564 อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และบุคคลในครอบครัว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เข้ารับการฉีดวัคซีน COVID-19 เข็มที่ 1 รอบที่ 1 เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันต่อตนเองและสังคม
          ซึ่งการฉีดวัคซีนครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อบุคลากรทางการศึกษาของจังหวัดน่าน

ภาพ/ข่าว : สกนธ์ แผนกประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา น่าน

เพิ่มเติม : อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และบุคคลในครอบครัว มทร.ล้านนา น่าน เข้ารับการฉีดวัคซีน COVID-19 เข็มที่ 1 รอบที่ 1 วันที่ 7 ก.ค. 2564ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา