โลโก้เว็บไซต์ ประชุมคณะกรรมการบริหาร มทร.ล้านนา น่าน ครั้งที่ 4/2564 วันจันทร์ที่ 19 กรกฏาคม 2564 เวลา 15.00 น.  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ประชุมคณะกรรมการบริหาร มทร.ล้านนา น่าน ครั้งที่ 4/2564 วันจันทร์ที่ 19 กรกฏาคม 2564 เวลา 15.00 น.

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 19 กรกฎาคม 2564 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 43 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันจันทร์ที่ 19 กรกฏาคม 2564 เวลา 15.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสงค์ เหลี่ยมโสภณ ผู้ช่วยอธิการบดีน่าน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร มทร.ล้านนา น่าน ครั้งที่ 4/2564 ณ ห้องประชุมชมพูภูคา 2 อาคารกองบริหารทรัพยากรน่าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ภาพ/ข่าว : สกนธ์ แผนกประชาสัมพันธ์

เพิ่มเติม : ประชุมคณะกรรมการบริหาร มทร.ล้านนา น่าน ครั้งที่ 4/2564







ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา