โลโก้เว็บไซต์ 1 สิงหาคม วันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ ประจำปี 2564 / 83 ปี จากโรงเรียนเกษตรกรรมน่าน สู่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

1 สิงหาคม วันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ ประจำปี 2564 / 83 ปี จากโรงเรียนเกษตรกรรมน่าน สู่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 1 สิงหาคม 2564 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 162 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันที่ 1 สิงหาคม 2564 เวลา 8.09 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดกิจกรรมวันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ ซึ่งปีนี้ครบรอบ 83 ปี จากโรงเรียนเกษตรกรรมน่าน สู่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน โดยมีผู้ช่วยอธิการบดีน่าน ผศ.ประสงค์ เหลี่ยมโสภณ เป็นประธานในพิธี และมีตัวแทนหน่วยงาน อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และศิษย์เก่า เข้าร่วมกิจกรรม ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการเกษตรชีวภาพ

          ในกิจกรรมครั้งนี้มีการทำพิธีทางศาสนา , ทำบุญสืบชะตามหาวิทยาลัย , ทำพิธีสักการะเจ้าพ่อพุทธรักษา/พระพิรุณทรงนาค , การมอบทุนการศึกษาแด่นักศึกษา และการชมภาพยนต์สั้นเพื่อสร้างแรงบันดาลใจศึกษาต่อ มทร.ล้านนา น่าน โดยปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิค-19 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

ภาพ/ข่าว : สกนธ์ แผนกประชาสัมพันธ์

เพิ่มเติม : 1 สิงหาคม วันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ ประจำปี 2564 83 ปี จากโรงเรียนเกษตรกรรมน่าน สู่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่านออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา