โลโก้เว็บไซต์ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (จ้างบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2565 และ จ้างทำความสะอาดอาคาร ประจำปีงบประมาณ 2565) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (จ้างบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2565 และ จ้างทำความสะอาดอาคาร ประจำปีงบประมาณ 2565)

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 27 ตุลาคม 2564 โดย ราตรี ทิพเนตร จำนวนผู้เข้าชม 405 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา