โลโก้เว็บไซต์ ประกาศเผยแพร่ราคากลางสำหรับจ้างบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ประกาศเผยแพร่ราคากลางสำหรับจ้างบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 2 พฤศจิกายน 2564 โดย ราตรี ทิพเนตร จำนวนผู้เข้าชม 294 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา