โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา น่าน ร่วมกิจกรรมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเชิดชูเกียรติคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เนื่องในวันสถาปนา ครบ 17 ปี มทร.ล้านนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

มทร.ล้านนา น่าน ร่วมกิจกรรมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเชิดชูเกียรติคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เนื่องในวันสถาปนา ครบ 17 ปี มทร.ล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 19 มกราคม 2565 โดย ราตรี ทิพเนตร จำนวนผู้เข้าชม 638 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 18 มกราคม 2565 ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ ผู้ช่วยอธิการบดี น่าน เข้าร่วมกิจกรรมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปีที่ 17 (18 มกราคม 2565) ณ ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ “ราชมงคลสรรเสริญ” ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน มีผู้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 3 ท่าน ตามประเภทต่าง ๆ ดังนี้

ประเภทนักศึกษา

ด้านสร้างชื่อเสียง ได้แก่

นายกิตติกร   โนราช  สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

 

ประเภทศิษย์เก่าที่ได้ให้การสนับสนุน ส่งเสิรมและสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยฯ ได้แก่

นายสำรวย ผัดผล  สมาคมศิษย์เก่าพื้นที่น่าน

 

นายดำเนิน บุญชูภักดิ์  สมาคมศิษย์เก่าพื้นที่น่าน

 

ขอบคุณ คุณสิริญญา ณ นคร ภาพและข้อมูลข่าว : มทร.ล้านนา จัดงานวันสถาปนา ครบรอบ 17 ปี

 

จากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ก้าวสู่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สถาบันการศึกษาอันเป็นมิ่งมงคลแห่งพระราชาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา