โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา น่าน เข้าพบเพื่อขอขอบคุณ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายแห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

มทร.ล้านนา น่าน เข้าพบเพื่อขอขอบคุณ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายแห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 21 มกราคม 2565 โดย ราตรี ทิพเนตร จำนวนผู้เข้าชม 82 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันศุกร์ ที่ 21 มกราคม 2565 ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ ผู้ช่วยอธิการบดี น่าน มทร.ล้านนา น่าน พร้อมด้วย นางสิริรัตน ต้นผล หัวหน้าสำนักงานบริหาร เข้าพบและมอบของที่ระลึกให้กับ นางสาวกนกวรรณ ผดุงขันธ์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายแห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ปี 2565 และขอขอบคุณที่ให้การสนับสนุน มทร.ล้านนา น่าน ร่วมออกรายการ “จุดประกายวัยทีน” ทางคลื่นวิทยุ 94.75 MHz ทุกวันพุธ เวลา 17.00 - 18.00 น. ณ สถานีวิทยุกระจายแห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา