โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญร่วมการอบรม

ขอเชิญร่วมการอบรม "โครงการพัฒนาผู้สอนทางด้านสะเต็ม" มทร.ล้านนา น่าน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 24 สิงหาคม 2559 โดย น้ำฝน สุทธิกุญชร จำนวนผู้เข้าชม 295 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ขอเชิญ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน เข้าร่วมอบรม "โครงการพัฒนาผู้สอนทางด้านสะเต็ม" ในวันที่ 10-11 กันยายน 2559 ณ ห้องกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา