โลโก้เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการ Talent Mobility  2565 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการ Talent Mobility 2565

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 22 กุมภาพันธ์ 2565 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 3921 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         โครงการ Talent Mobility มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เปิดรับข้อเสนอโครงการ การเคลื่อนย้ายบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยในภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility)สนับสนุนการเคลื่อนย้ายบุคลากร (อาจาร์ย นักวิจัย นักศึกษาและบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม) ไปพัฒนาศักยภาพการวิจัย โดยแก้ไขปัญหาและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับภาคอุตสาหกรรม

smileyระยะเวลาการส่งข้อเสนอโครงการ

  • รอบที่ 1 ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 24.00 น.

          (เอกสารฉบับจริงต้องส่งให้มาถึงหน่วยร่วมดำเนินการภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เท่านั้น) 

  • รอบที่ 2 ภายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 17:00 น.

-------------------------------------

enlightenedบุคลากรที่สนใจยื่นข้อเสนอ โครงการ Talent Mobility 2565 ดำเนินการยื่นข้อเสนอทางอีเมล tmrmutl@gmail.com พร้อมแนบไฟล์ Word และ PDF ตามแบบฟอร์มที่ สป.อว. กำหนด

smileyประกาศ + แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ TM65 ตามลิ้งค์ https://drive.google.com/TalentMobility

 

mail สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Facebook : RMUTLTalentMobility

laughผู้ประสานงานโครงการ นางสาววฤณภา สุทธิบุตร โทร : 095-6145496

 

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา