โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา น่าน รับมอบอุปกรณ์ไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ จากผศ.ชัชชัย ดีสุหล้า และคุณวรรณาภรณ์ เจริญสวัสดิ์ วันที่ 28 ก.พ. 2565 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

มทร.ล้านนา น่าน รับมอบอุปกรณ์ไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ จากผศ.ชัชชัย ดีสุหล้า และคุณวรรณาภรณ์ เจริญสวัสดิ์ วันที่ 28 ก.พ. 2565

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 7 มีนาคม 2565 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 1942 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน โดย ผู้ช่วยอธิการบดี น่าน ดร.วิโรจน์  มงคลเทพ ได้ผู้รับมอบอุปกรณ์ไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ เพื่อใช้ในกิจการของมหาวิทยาลัยฯ จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย  ดีสุหล้า  และคุณวรรณาภรณ์ เจริญสวัสดิ์

          มหาวิทยาลัยฯจะนำอุปกรณ์ไปติดตั้งจุดที่ยังไม่เพียงพอและใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป และขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้

****************************************************

ภาพ/ข่าว : สกนธ์ แผนกประชาสัมพันธ์

เพิ่มเติม : มทร.ล้านนา น่าน รับมอบอุปกรณ์ไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ จากผศ.ชัชชัย ดีสุหล้า และคุณวรรณาภรณ์ เจริญสวัสดิ์ วันที่ 28 ก.พ. 2565ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา