โลโก้เว็บไซต์ ชาวมทร. ล้านนา น่าน กิจกรรมปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สี่เขียวจังหวัดน่าน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ชาวมทร. ล้านนา น่าน กิจกรรมปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สี่เขียวจังหวัดน่าน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 9 มิถุนายน 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 331 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

จังหวัดน่าน ร่วมมือกับมณฑลทหารบกที่38 และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวจังหวัดน่าน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จถวัลราชสมบัติครบ 70ปี วันที่ 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สี่เขียวจังหวัดน่าน ในกิจกรรมดังกล่าว จัดให้มีการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ดำเนินการ จำนวน เนื้อที่ 2247 ไร่ ณ บ้านน่านมั่นคง ตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน ตามวาระ สร้างเมืองน่านน่าอยู่ คู่ป่าต้นน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกป่า และอนุรักษ์ป่าและต้นน้ำของพื้นที่จังหวัดน่านออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา