โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา น่าน ร่วมฝึกอบรมการประดิษฐ์ผีเสื้อหลากสีจากผ้าไหมไทย เพื่อนำไปจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2565 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

มทร.ล้านนา น่าน ร่วมฝึกอบรมการประดิษฐ์ผีเสื้อหลากสีจากผ้าไหมไทย เพื่อนำไปจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2565

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 6 พฤษภาคม 2565 โดย ราตรี ทิพเนตร จำนวนผู้เข้าชม 51 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 6 พฤษภาคม 25565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ส่งตัวแทนเข้าร่วมฝึกอบรมการประดิษฐ์ผีเสื้อหลากสีจากผ้าไหมไทย ณ ห้องประชุมเจ้ามหาวงศ์ ชั้น 6 ศาลากลางจังหวัดน่าน โดยมีนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วย นางสุดารัตน์ แววบัณฑิต ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดน่าน ร่วมกับหัวหน้าหน่วยงาน องค์กรสตรี ร่วมกันประดิษฐ์ผีเสื้อหลากสีที่ผลิตจากผ้าไหม เพื่อนำไปจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 ในการนี้ จังหวัดน่าน จึงได้จัดฝึกอบรมการประดิษฐ์ผีเสื้อ เพื่อประดับในการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ในระดับจังหวัดขึ้น และจะรวบรวมส่งกระทรวงมหาดไทย เพื่อจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ในระดับประเทศ โดยผู้ผ่านการฝึกอบรมจะนำไปขยายผลต่อในพื้นที่ต่างๆ ตามที่ รัฐบาลได้กำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยกำหนดจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ระหว่างวันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2565 ณ บริเวณถนนราชดำเนินกลาง กรุงเทพฯ ซึ่งการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ จะนำผีเสื้อที่ประดิษฐ์จากผ้าไหม ผ้าฝ้าย หรือผ้าตามอัตลักษณ์ของจังหวัดไปประดับในการจัดนิทรรศการ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงงานหนักมาเป็นเวลายาวนานกว่า 70 ปี ด้วยพระวิริยะ อุตสาหะ พระปรีชาของพระองค์ท่าน ทำให้ทรงรื้อฟื้นผ้าไทย ซึ่งสูญหายไปกว่า 70 ปี ได้กลับคืนมาสู่สังคมไทยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา