โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา น่าน ร่วมพิจารณาตรวจสอบและกลั่นกรองผลิตภัณฑ์ที่สมัครเข้าคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2565 (OTOP Product Champion : OPC) ระดับจังหวัดน่าน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

มทร.ล้านนา น่าน ร่วมพิจารณาตรวจสอบและกลั่นกรองผลิตภัณฑ์ที่สมัครเข้าคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2565 (OTOP Product Champion : OPC) ระดับจังหวัดน่าน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 12 พฤษภาคม 2565 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 49 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันพฤหัสบดีที่ 12 พ.ค. 2565 เวลา 09.00 น. ผศ.ดร.ประกิต ทิมขำ ผู้แทนผู้ช่วยอธิการบดี น่าน พร้อมด้วย ผศ.ดร.ปิยนุช รสเครือ , ดร.สุทธิดา ปัญญาอินทร์ , อ.บุษบา มะโนแสน และ ดร.จิรรัชต์ กันทะขู้  ในฐานะคณะทำงานพิจารณาตรวจสอบและกลั่นกรองฯ ระดับจังหวัดน่าน ได้เข้าร่วมพิจารณาตรวจสอบและกลั่นกรองผลิตภัณฑ์ที่สมัครเข้าคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2565 (OTOP Product Champion : OPC) เพื่อดำเนินการพิจารณา ตรวจสอบ และกลั่นกรองผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมคัดสรรฯ และให้คะแนนตามกลุ่มประเภทผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมอบหมายตามแนวทางและหลักเกณฑ์ที่กำหนด ณ โรงแรมน้ำทองน่าน ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 
          โดยในปี พ.ศ. 2565 มีผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดน่าน สมัครลงทะเบียนเพื่อคัดสรรฯ รวมทั้งสิ้น จำนวน 131 รายแบ่งเป็น
                1) ประเภทอาหาร จำนวน 35 ราย
                2) ประเภทเครื่องดื่ม จำนวน 9 ราย
                3) ประเภทผ้า เครื่องแต่งกาย จำนวน 65 ราย
                4) ประเภทของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก จำนวน 13 ราย
                5) ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จำนวน 9 ราย

ขอบคุณภาพและข่าว : สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่านออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา