โลโก้เว็บไซต์ เครื่องจักรกลเกษตร คณะวิทย์ฯ จัดอบรมให้ความรู้โครงการ การพัฒนาทักษะการออกแบบและการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมการพิมพ์สามมิติ แก่โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา พิษณุโลก  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

เครื่องจักรกลเกษตร คณะวิทย์ฯ จัดอบรมให้ความรู้โครงการ การพัฒนาทักษะการออกแบบและการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมการพิมพ์สามมิติ แก่โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา พิษณุโลก

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 21 มิถุนายน 2565 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 96 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันที่ 21 มิถุนายน 2565 อาจารย์ประจำสาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร นำโดย ดร.วิทยา พรหมพฤกษ์ และอาจารย์ปิยะพงษ์ วงค์ขันแก้ว  จัดอบรมให้ความรู้โครงการ "การพัฒนาทักษะการออกแบบและการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมการพิมพ์สามมิติ" ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 แก่คณะผู้บริหาร คณาจารย์ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ในการนี้สาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตรได้มอบเครื่องพิมพ์สามมิติให้กับโรงเรียน เพื่อสำหรับใช้ในการบูรณาการจัดการเรียนการสอน การออกแบบและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมการพิมพ์สามมิติ อีกทั้งยังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และได้รับประโยชน์จากสื่อการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด

 

ขอขอบคุณรูปภาพจาก เพจโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา / เพจเครื่องจักรกลเกษตร ‘s Teamออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา