โลโก้เว็บไซต์ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สภานักศึกษาและองค์การนักศึกษา ประจำปี 2559 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สภานักศึกษาและองค์การนักศึกษา ประจำปี 2559

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 1 มิถุนายน 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 480 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สภานักศึกษาและองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ซึ่งมีสภานักศึกษา สโมสรนักศึกษา จากทั้ง 6 พื้นที่ (เชียงใหม่ เชียงราย น่าน ตาก ลำปาง พิษณุโลก) โดยฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน นำโดย อาจารย์จารุนันท์ เมธะพันธุ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย นายกสโมสรนักศึกษา นายณรงค์ฤทธิ์ แสงทิพย์ นักศึกษาหลักสูตรการบัญชี และประธานสภานักศึกษา นายอดิศร วิริยะสกุลพันธ์ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ และคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา น่าน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสรุปผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมประจำปี 2558 ทั้งภายในและภายนอก มหาวิทยาลัยฯ รวมทั้งวางแผนการดำเนินกิจกรรม โครงการต่างๆ และบริหารงานสภานักศึกษา และองค์การนักศึกษาในปีต่อไป ซึ่งกิจกรรมจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1 – 3 มิถุนายน 2559 ณ สนามกีฬากลางเชียงใหม่สมโภช 700 ปี อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา