โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการพิจารณาทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการพิจารณาทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 26 กรกฎาคม 2565 โดย พิภพ อินต๊ะภา จำนวนผู้เข้าชม 48 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศรายชื่อนักศึกษารับทุนการศึกษา วันที่ 1 สิงหาคม 2565  คลิกที่นี่ !! (แก้ไข 21:58 น.)

ให้นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา มาซ้อมรับทุนในวันที่ 27 ส.ค. 2565 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

ณ ห้องพระพิรุณ 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการเกษตรชีวภาพออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา