โลโก้เว็บไซต์ เลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ ปี 2566 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

เลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ ปี 2566

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 24 มกราคม 2566 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 113 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ขอเชิญคณาจารย์ประจำ มทร.ล้านนา น่าน ลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ โดย...

- ลงคะแนนเลือกตั้ง ครั้งที่ 1 (ล่วงหน้า) วันที่ 27 ม.ค. 2566

- ลงคะแนนเลือกตั้ง ครั้งที่ 2 (ทั่วไป) วันที่ 31 ม.ค. 2566

ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.00 น. ณ อาคารกองบริหารทรัพยากรน่าน


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา