โลโก้เว็บไซต์ ผู้ช่วยอธิการบดีน่าน อาจารย์ และบุคลากร ร่วมพิธีเปิดงานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำปี 2566 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ผู้ช่วยอธิการบดีน่าน อาจารย์ และบุคลากร ร่วมพิธีเปิดงานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำปี 2566

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 10 กุมภาพันธ์ 2566 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 101 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 17.00 น. ผศ.ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ ผู้ช่วยอธิการบดีน่าน , ผศ.ดร.ชุติสร เรืองนาราบ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์และบุคลากร มทร.ล้านนา น่าน ได้ร่วมพิธีเปิดงานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำปี 2566 ซึ่งงานประจำปีและของดีเมืองน่านในปีนี้ มทร.ล้านนา น่าน ได้ร่วมจัดบูธแสดงผลงานวิจัย นวัตกรรม และการดำเนินงานด้านต่างๆ โดย นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีและเยี่ยมชมบูธนิทรรศการ มทร.ล้านนา น่าน มีหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคเอกชน ข้าราชการ ร่วมให้การต้อนรับ ณ เชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่านออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา