โลโก้เว็บไซต์ พิธิเปิดโครงการ Start – up SMEs 2016 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

พิธิเปิดโครงการ Start – up SMEs 2016

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 25 พฤษภาคม 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 187 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดโครงการสร้างผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม Start – up SMEs 2016 หรือโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ 2559 รุ่นที่ 1 ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.30 - 09.00 น. ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ได้มีพิธิเปิดโครงการฯ โดยรับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดี มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ซึ่งโครงการดังกล่าวมีการฝึกอบรมด้านศักยภาพความสามารถในการแข่งขันและสร้างความยั่งยืนให้กับผู้ประกอบการใหม่และเพิ่มอัตราการเติบโตขยายธุรกิจ และลดอัตราความเสี่ยงต่อความล้มเหลวของผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการเดิมได้สามารถดำเนินธุรกิจได้ด้วยตนเองอย่างมั่นคง ซึ่งโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม – 27 พฤษภาคม 2559 โดยมีผู้ประกอบการ และนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมากออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา