โลโก้เว็บไซต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน สนับสนุนผลงานวิจัย เพื่อใช้ในงานภายใต้โครงการแผนงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2566 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน สนับสนุนผลงานวิจัย เพื่อใช้ในงานภายใต้โครงการแผนงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2566

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 8 มีนาคม 2566 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 136 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันที่ 7 มีนาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ว่าที่ร้อยตรี สิทธิบูรณ์ ศิริพรอัครชัย อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน ได้ให้ความอนุเคราะห์ผลงานวิจัย "เครื่องต้นแบบสไลด์กล้วย" เพื่อใช้ในงานโครงการศึกษาการใช้ประโยชน์ของมันพื้นบ้าน เพื่อทดแทนวัตถุดิบอาหารสัตว์ในการเลี้ยงไก่ไข่ (ระยะไก่เล็ก อายุ 1 วัน - 18 สัปดาห์) ปีที่ 1 ภายใต้โครงการแผนงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี อ.สุธาทิพย์ ไชยวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาสัตวศาสตร์และประมง คณะวิทยาศาสตร์ฯ , สุภัควดี พิมพ์มาศ งานวิจัยและบริการวิชาการ และนักศึกษา เข้ารับมอบอุปกรณ์ พร้อมชมสาธิตการใช้งาน ณ อาคารวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน

ขอบคุณข้อมูล/ภาพ : Plamnova Pimmasออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา