โลโก้เว็บไซต์ แผนผังเส้นทางจราจร ที่จอดรถ สถานที่จัดพิธี และการจัดซุ้มแสดงความยินดีของแต่ละคณะฯ งานซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563-2564 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

แผนผังเส้นทางจราจร ที่จอดรถ สถานที่จัดพิธี และการจัดซุ้มแสดงความยินดีของแต่ละคณะฯ งานซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563-2564

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 10 มีนาคม 2566 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 390 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

แผนผังเส้นทางจราจร ที่จอดรถ สถานที่จัดพิธี และการจัดซุ้มแสดงความยินดีของแต่ละคณะฯ

งานซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 2

ประจำปีการศึกษา 2563-2564

ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566

ณ อาคารวิทยบริการ มทร.ล้านนา น่าน


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา