โลโก้เว็บไซต์ พิธีทำบุญเลี้ยงพระ ศูนย์วนเกษตร-พฤกษเภสัช (ศูนย์ PAD) มทร.ล้านนา น่าน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

พิธีทำบุญเลี้ยงพระ ศูนย์วนเกษตร-พฤกษเภสัช (ศูนย์ PAD) มทร.ล้านนา น่าน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 15 มีนาคม 2566 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 338 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 09.59 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ ผู้ช่วยอธิการบดีน่าน พร้อมผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ได้ร่วมพิธีทำบุญเลี้ยงพระ ศูนย์วนเกษตร-พฤกษเภสัช (ศูนย์ PAD) เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยนิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ณ อาคารสำนักงานศูนย์วนเกษตร-พฤกษเภสัช มทร.ล้านนา น่านออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา