โลโก้เว็บไซต์ รองอธิการบดีฯ นำทีม มทร. ล้านนา น่านติดตั้งเครื่องผสมปุ๋ย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

รองอธิการบดีฯ นำทีม มทร. ล้านนา น่านติดตั้งเครื่องผสมปุ๋ย

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 25 พฤษภาคม 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 284 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน นำโดย รศ.ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดีฯ พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ได้นำเครื่องผสมปุ๋ย โครงการในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ หมู่บ้านสันเจริญ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน







ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา