โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา น่าน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2566  รอบ โควตาพิเศษ 3 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

มทร.ล้านนา น่าน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2566 รอบ โควตาพิเศษ 3

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 13 มีนาคม 2566 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 252 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก บุคคลเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2566

รอบ โควตาพิเศษ 3

     จะดำเนินการแจ้งผลการคัดเลือกให้กับผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกทาง จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ที่ผู้สมัครได้แจ้งไว้ให้กับมหาวิทยาลัยฯ เพื่อทราบตั้งแต่เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป และให้ผู้ผ่านการคัดเลือกดำเนินการดังนี้

1.ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ต้อง Clearing House ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ มทร.ล้านนา ผ่านลิงค์ https://entrance.rmutl.ac.th/entrance/student/login (ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครที่ต้อง Clearing House) เมนู E-10 ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2566

2.เฉพาะผู้สมัครที่ต้อง Clearing House ให้ดำเนินการยืนยันสิทธิ์ในระบบ MYTCAS ผ่านลิงค์ Mytcas.com ระหว่างวันที่ 4-5 พฤษภาคม 2566 เท่านั้น

3.ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อให้ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ โดยพิมพ์ใบชำระเงินจากระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ มทร.ล้านนา ทางลิงค์ https://entrance.rmutl.ac.th/entrance/student/login เมนู E-11 ระหว่างวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2566 เท่านั้น

4.หากผู้สมัครผ่านการคัดเลือกไม่ดำเนินการตามกำหนดทางมหาวิทยาลัยฯถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆไม่ได้ทุกกรณี

***โปรดอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วน

***ผู้สมัครที่ไม่ได้รับ Email สามารถสอบถามเข้ามาทางเพจ(กรณีเมล์ผิดหรือลืม) เจ้าหน้าที่จะตอบกลับในวันและเวลาราชการ ของวันถัดไป

ประกาศคลิก >> https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2023/04/20230424094852_14740.pdfออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา