โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง เปิดรับสมัคร อาจารย์ หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า 1 อัตรา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

มทร.ล้านนา ลำปาง เปิดรับสมัคร อาจารย์ หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า 1 อัตรา

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 15 พฤษภาคม 2566 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 5547 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือจะยื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการรับสมัครทั้งหมดพร้อมหลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร จำนวน 400 บาท ชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เลขที่บัญชี 503 – 6 – 04403 - 7 (ตามข้อ 4) ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 16 มิถุนายน ๒๕66 โดยจ่าหน้าซองถึงงานยุทธศาสตร์และบุคลากร  กองบริหารทรัพยากร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เลขที่ 200  หมู่ที่ 17  ตำบลพิชัย อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง 52000 (วงเล็บมุมซองว่าสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์) โดยมหาวิทยาลัยฯ จะยึดวันที่ไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับเอกสารเป็นสำคัญ รายละเอียดคลิก


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา