โลโก้เว็บไซต์ โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงานชั้นปีที่ 4 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงานชั้นปีที่ 4

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 25 พฤษภาคม 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 708 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 18 พฤษภาคม 2559 คณาจารย์หลักสูตรการจัดการและการตลาด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงานชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2558 โดยการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงานในครั้งนี้ เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของนักศึกษา และนำเสนอความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับระหว่างการฝึกงาน และเป็นการเตรียมความพร้อมก้าวสู่ชีวิตการทำงานหลังจบการศึกษา เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของตนเองอันจะเป็นประโยชน์ในการทำงานต่อไปในอนาคต ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นที่ อาคารราชมังคลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่านออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา