โลโก้เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ขอแสดงความยินดี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอแสดงความยินดี

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 2 กันยายน 2566 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 836 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ขอแสดงความยินดีกับ
ท่านศุภมาศ อิสระภักดี 
ในโอกาสที่ได้ที่รับพระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มา ณ โอกาสนี้


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา