โลโก้เว็บไซต์ ชมรมเรือพายนักศึกษา มทร.ล้านนา น่าน ร่วมแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานฯ วัดท่าหลวง จังหวัดพิจิตร ประจำปี 2566 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ชมรมเรือพายนักศึกษา มทร.ล้านนา น่าน ร่วมแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานฯ วัดท่าหลวง จังหวัดพิจิตร ประจำปี 2566

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 5 กันยายน 2566 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 148 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันที่ 2-3 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา ชมรมเรือพายนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน ได้เข้าร่วมแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานฯ วัดท่าหลวง จังหวัดพิจิตร ประจำปี 2566 และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2(ก2) ประเภทเรือยาวเรือ 30 ฝีพาย ณ บริเวณแม่น้ำน่าน หน้าวัดท่าหลวง จังหวัดพิจิตร

ข่าว : อภิเดช งานกิจการนักศึกษา

ภาพ : ผ่อเรือน่านออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา