โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างงานจ้างเหมาบริการ (รายเดือน) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำสำนักงานกองบริหารทรัพยากรน่าน มทร.ล้านนา น่าน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างงานจ้างเหมาบริการ (รายเดือน) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำสำนักงานกองบริหารทรัพยากรน่าน มทร.ล้านนา น่าน

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 16 ตุลาคม 2566 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 11975 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างงานจ้างเหมาบริการ (รายเดือน) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อัตราเงินเดือน เดือนละ 9,000 บาท เพื่อปฏิบัติงานในสังกัด งานบริหารทั่วไป ปฏิบัติงานประจำสำนักงานกองบริหารทรัพยากรน่าน จำนวน 1 อัตรา นั้น

     บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างงานจ้างเหมาบริการ (รายเดือน) ตามแนบท้ายประกาศนี้

     ประกาศ ณ วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2566
 

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์  มงคลเทพ)

       ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ปฏิบัติราชการแทน

           อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 

เอกสารแนบท้าย : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างงานจ้างเหมาบริการ (รายเดือน) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำสำนักงานกองบริหารทรัพยากรน่าน มทร.ล้านนา น่านออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา