โลโก้เว็บไซต์ ประกาศ สวส.มทร.ล้านนา : แจ้งการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย (firewall) ของมหาวิทยาลัยฯ 24 พ.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ประกาศ สวส.มทร.ล้านนา : แจ้งการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย (firewall) ของมหาวิทยาลัยฯ 24 พ.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 16 พฤศจิกายน 2566 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 536 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา