โลโก้เว็บไซต์ ตัวแทนนักกีฬาบุคลากร มทร.ล้านนา เข้าพบอธิการบดีเพื่อรายงานผลการแข่งขันพร้อมหารือแนวทางการพัฒนากีฬาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ตัวแทนนักกีฬาบุคลากร มทร.ล้านนา เข้าพบอธิการบดีเพื่อรายงานผลการแข่งขันพร้อมหารือแนวทางการพัฒนากีฬาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 17 พฤศจิกายน 2566 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 314 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ วงษ์พานิช รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร นำตัวแทนนักกีฬาบุคลากรเข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา เพื่อรายงานผลการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา โดยทีมนักกีฬาตัวแทน มทร.ล้านนา ได้ 4 เหรียญทอง 6 เหรียญทองแดง จบการแข่งขันอยู่ในอันดับที่ 20 จากมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 63 แห่ง ซึ่งมีนักกีฬาที่ได้รับเหรียญต่างๆ ดังนี้
- เหรียญทอง :อาจารย์ธนิษฐา เกษมุณี ได้ 3 เหรียญทองจากกีฬาวิ่ง 800 เมตร, 3,000 เมตร และ 1,500 เมตร นางมาลาริน ประจำดี นางดอกรัก งอกแสน และนางศิริลักษณ์ เสน่หา ได้ 1 เหรียญทอง จากกีฬาเปตองทีมหญิงคู่ 
- เหรียญทองแดง : อาจารย์ศกุนตลา สายใจ ได้ 3 เหรียญทองแดงจากกีฬาวิ่ง 800 เมตร, 3,000 เมตร นายดนัยกรณ์ เละเซ็น ได้ 1 เหรียญทองแดงจากกีฬาวิ่ง 800 เมตร อาจารย์กิตติศักดิ์ อำมา ได้ 1 เหรียญทองแดงจากกีฬาวิ่ง 3,000 เมตร ผศ.บุษบา ชมิตท์ ได้ 1 เหรียญทองแดงจากกีฬากระโดดไกล และนายศักดิ์วิฑูรย์ ภูผิวคำ ได้ 1 เหรียญทองแดงจากกีฬาสนุ๊กเกอร์ 
    โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์  ได้กล่าวชื่นชมและแสดงความยินดีพร้อมทั้งได้ร่วมหารือแนวทางการยกระดับความสามารถของนักกีฬาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับรายการแข่งขันต่างๆ และสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีด้วยการออกกำลังกายให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยทั้ง 6 พื้นที่ ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา