โลโก้เว็บไซต์ แนะนำวิดีทัศน์ : นำเสนอผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ประจำปีการศึกษา 2565 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

แนะนำวิดีทัศน์ : นำเสนอผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ประจำปีการศึกษา 2565

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 23 พฤศจิกายน 2566 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 750 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

สื่อวิดีทัศน์นำเสนอผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เพื่อใช้ประกอบการรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2565 จากผู้ประเมินคุณภาพ ในวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 (กลุ่มที่ 3 สวท., สวส., สวพ., สถช.) ณ ห้องประชุมซอมพอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 

ไฟล์สื่อวีดิทัศน์ คลิกที่นี่

ความยาว 8:25 นาที
[[ คลิกเปิดไฟล์สื่อวีดิทัศน์ ]]ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา