โลโก้เว็บไซต์ ประกาศการจำหน่ายสินค้า(ชั่วคราว) ในพิธีซ้อมย่อยพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร แด่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ประกาศการจำหน่ายสินค้า(ชั่วคราว) ในพิธีซ้อมย่อยพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร แด่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 23 มกราคม 2567 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 1355 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน มีความประสงค์ให้ผู้ที่สนใจจำหน่ายสินค้า(ชั่วคราว) ภายในมหาวิทยาลัยฯ เพื่อบริการให้กับผู้เข้าร่วมงานพิธีซ้อมย่อยพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร แด่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ดังรายละเอียดแนบ

ประกาศ : การจำหน่ายสินค้า(ชั่วคราว) ในพิธีซ้อมย่อยพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร แด่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (คลิก)ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา