โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา น่าน ขอเเสดงความยินดีกับนักศึกษาทั้ง 3 คณะ ในโอกาสได้รับเลือก นายกสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

มทร.ล้านนา น่าน ขอเเสดงความยินดีกับนักศึกษาทั้ง 3 คณะ ในโอกาสได้รับเลือก นายกสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 29 มกราคม 2567 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 65 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มทร.ล้านนา น่าน ขอเเสดงความยินดีกับนักศึกษาทั้ง 3 คณะ ในโอกาสได้รับเลือก นายกสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

  • นางสาว ชุติมณฑน์ นิลคง  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ หลักสูตร การจัดการธุรกิจ

ได้รับเลือกตำแหน่ง นายกสโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา น่าน

  • นาย กิตติพศ ยาหอม  คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า

ได้รับเลือกตำแหน่ง นายกสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์

  • นายปฏิพล ศรีสวัสดิ์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรสัตวศาสตร์

ได้รับเลือกตำแหน่ง นายกสโมสรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

  • นายกิติภพ ฆารไสว  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ หลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

ได้รับเลือกตำแหน่ง นายกสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

ภาพ/ข่าว : SMO’RmutlNan2023 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา