โลโก้เว็บไซต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน ติดตั้งระบบส่องสว่าง LED ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการผ้าป่าสามัคคี “วิศวกรรมศาสตร์ น่าน ครั้งที่ 1” | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน ติดตั้งระบบส่องสว่าง LED ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการผ้าป่าสามัคคี “วิศวกรรมศาสตร์ น่าน ครั้งที่ 1”

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 9 กุมภาพันธ์ 2567 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 81 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันที่ 2-7 กุมภาพันธ์ 2567 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน นำโดย ดร.ก้องเกียรติ ธนะมิตร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา และบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการติดตั้งระบบส่องสว่าง LED ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ในโครงการผ้าป่าสามัคคี “วิศวกรรมศาสตร์ น่าน ครั้งที่ 1” ซึ่งจัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 2567 ที่ผ่านมา เพื่อพัฒนาระบบส่องสว่าง LED ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ภายในมหาวิทยาลัยฯ

     ขอขอบคุณผู้บริจาค คณาจารย์ และบุคลากรทุกท่าน ที่ทำให้โครงการผ้าป่าสามัคคี “วิศวกรรมศาสตร์ น่าน ครั้งที่ 1” สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอบคุณครับ .....

ข่าว : โครงการผ้าป่าสามัคคี “วิศวกรรมศาสตร์ น่าน ครั้งที่ 1” https://nan.rmutl.ac.th/news/23848-28-12-2566ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา