โลโก้เว็บไซต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน จัดพิธีทำบุญอาคารสำนักงานคณะฯ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน จัดพิธีทำบุญอาคารสำนักงานคณะฯ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 28 มีนาคม 2567 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 104 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ได้จัดพิธีทำบุญอาคารสำนักงานคณะฯ เพื่อเป็นการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สืบสานประเพณีอันดีงาม และความเป็นศิริมงคลแก่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา

     โดยนิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป สวดเจริญพุทธมนต์ ผศ.ดร.พชร สายปาละ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เป็นประธานในพิธี มีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมกาสะลองคำ อาคารสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่านออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา